15 sierpnia, 2018

Obliczenia akustyczne z wykorzystaniem kalkulatora Mega Acoustic – instrukcja

Kalkulator akustyczny Mega-Acoustic został przygotowany dla Państwa z myślą o osobach lubiących eksperymentować z akustyką na własną rękę, testować różne ustawienia lub wstępnie planować rozkład mebli i paneli akustycznych w pomieszczeniu. Dostępny jest na poniższej stronie:

Kalkulator akustyczny

Przygotowaliśmy krótki poradnik z objaśnieniami poszczególnych funkcji kalkulatora. Korzystając z poradnika i kalkulatora dowiesz się:

  1. Jak wyznaczyć punkty pierwszych odbić i gdzie zamontować panele akustyczne
  2. Jak ustawić zestaw grający w pomieszczeniu żeby zminimalizować rezonanse pomieszczenia
  3. Dobrać pozycje punktu odsłuchowego
  4. Wyrównać poziomy pomiędzy głosnikami

W razie pytań zawsze zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod adresem [email protected].

Pierwsze odbicia – obliczenia punktów oraz rozmieszczenie paneli akustycznych

Pierwszy moduł służy do wyznaczania na ścianach punktów pierwszych odbić, newralgicznych dla odpowiedniej jakości odsłuchu. Wybieramy współrzędne każdego ze źródeł oraz współrzędne punktu odsłuchowego. Wymiary wprowadzamy w metrach. Wyrysowane linie wskazują punkty, gdzie powinien znajdować się środek panelu – zalecana szerokość to min. 60 cm i 100 cm wysokości np. panele FiberSTANDARD 120×60. Kalkulator umożliwia ustawienie każdego głośnika osobno, można więc z powodzeniem testować ustawienia asymetryczne, różne „dziwne” układy pokoju, a przy odrobinie wyobraźni także pomieszczenia L kształtne.

Charakterystyka częstotliwościowa pomieszczenia w niskich częstotliwościach – ustawianie punktu odsłuchowego

Kolejnym modułem jest wykres charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej pomieszczenia. Na podstawie obliczonych modów własnych jesteśmy w stanie z równań analitycznych funkcji falowej obliczyć wzmocnienia poszczególnych częstotliwości i odtworzyć wykres odpowiedzi pomieszczenia. Narzędzie to może zostać zastosowane do optymalizacji pozycji zestawu grającego w pomieszczeniu. Program oblicza odchylenie standardowe z odtworzonego wykresu (w opisie legendy, po słowie STD). Pozycja optymalna to tak, gdy wartość std jest równa 0 (lub najmniejsza możliwa do uzyskania). Należy pamiętać, że to przypadek najgorszy z możliwych tj. zakładający ściany idealnie odbijające. Proszę się nie przerażać ogromnymi wzmocnieniami, w praktyce są one dużo mniejsze :).

Wykres ma kilka opcji edycji, w tym zmiana trybu wyświetlania, niemniej większości osób zdecydowanie polecamy opcję 1/3 oktawy, jest znacznie czytelniejsza i łatwiej przewidzieć jakie częstotliwości będą problematyczne i na jakie powinny być nastrojone pułapki basowe.

Częstotliwości własne i ich lokalizacja w przestrzeni

Ostatni moduł pokazuje obliczone częstotliwości własne pomieszczenia, czyli takie, które będą „dudnić”. Po kliknięciu na dany prążek można zobaczyć rozkład przestrzenny danego modu, gdzie czerwony obszar oznacza maximum ciśnienia akustycznego dla danej częstotliwości i jest to punkt gdzie powinny znaleźć się pułapki basowe. Oczywiście nie jest konieczne montowanie ich w każdej strzałce ciśnienia – zazwyczaj wystarcza umieszczenie pułapek basowych w rogach pomieszczenia, jak można zobaczyć w kalkulatorze praktycznie każdy możliwy mod ma tam maksimum. Co również można zobaczyć to to, że rozkład częstotliwości własnych nie zależy od umieszczenia głośników – ale wiele innych odbić i mniejszych rezonansów jak najbardziej, dlatego polecamy korzystania z naszego rekonstruktora widma w celu optymalizacji położenia głośników. Ostatnią rzeczą, którą można lepiej rozplanować dzięki tym rozkładom, jest pozycja punktu odsłuchowego – idealna sytuacja (oczywiście nieistniejąca) jest taka, że na każdym z wykresów będzie można siedzieć mniej więcej w obszarze zielonej linii, czyli amplitudy 0.5 każdego modu, co gwarantuje brak podbić i różną charakterystykę odsłuchu. Można próbować różnych ustawień zależnie od tego, który mod jest najbardziej uciążliwy – i wybrać dla niego np. pozycje amplitudy 0.2, 0.1 nawet – wtedy nie będzie słyszalny.