19 października, 2020

Adaptacja Biura Typu CallCenter – Wyciszenie