16 lipca, 2016

Podstawowe wady akustyczne

Wady akustyczne to zjawisko powszechne, każde pomieszczenie je ma – jedne bardziej słyszalne, inne mniej, jednak jest to zjawisko nieuniknione nawet w wypadku udziału akustyka na etapie projektowym. Celem akustyki architektonicznej jest zminimalizowanie tych wad lub przesunięcia miejsc , w których są najbardziej dokuczliwe, dokonywane jest to za pomocą ustrojów akustycznych. Poniżej spis podstawowych wad akustycznych, wydaje Ci się, że ten problem dotyczy także Ciebie? Skontaktuj się z naszymi specjalistami w celu uzyskania pomocy i profesjonalnych konsultacji.

– Echo

Problem dotyczy przede wszystkim większych pomieszczeń, ale w niefortunnych wypadkach może występować także w pomieszczeniach domowych o bardzo małej chłonności.  Objawia się wyraźnym powtórzeniem dźwięku bezpośredniego, dochodzącego do słuchacza po upływie min. 100 ms od nadania sygnału. Poniżej tej granicy mamy do czynienia z pogłosem, dopiero później ucho ludzkie rozróżnia to jako dwa osobne dźwięki.

akustyka-megaacoustic

Na wykresie widać wyraźnie opisywane zjawisko w postaci drugiego impulsu, pochodzącego od powierzchni silnie odbijającej. Aby uniknąć tego zjawiska, należy wystrzegać się regularnych kształtów pomieszczeń (co jest raczej niewykonalne) lub stosować adaptacje akustyczne w postaci np. wytłumienia ściany powodującej efekt echa (co jest znacznie łatwiejsze).

– Flutter echo (echo trzepoczące)

Najczęściej występująca wada akustyczna, dotyczy niemal każdego pomieszczenia o regularnym lub symetrycznym kształcie. Często mylnie rozumiana jak „rezonans”, niemniej słowo trzepotanie najlepiej opisuje występowanie tego zjawiska zbliżonego do trzepotania skrzydeł. Dotyczy przede wszystkim zakresu wysokich częstotliwości, stąd jest też dość łatwy to zlikwidowania poprzez stosowanie materiałów dźwiękochłonnych – tylko jedna z równoległych powierzchni musi być pochłaniająca, można wiec celem oszczędności panele ustawiać w formie szachownicy lub wytłumić tylko jedną ze ścian. W przypadku małych pomieszczeń, efekt zmniejszenia całkowitej energii dźwiękowej poprzez stosowanie paneli dźwiękochłonnych nie jest zauważalny, gdyż w większości mamy tu do czynienia z dźwiękiem bezpośrednim, nie odbitym.

– Filtr grzebieniowy

Dotyczy przede wszystkim małych pomieszczeń, związany jest bezpośrednio z wymiarami geometrycznymi wnętrza i występowaniem zjawisk falowych, a konkretnie interferencji. W wyniku odbicia od płaskiej ściany, fale dźwiękowe o pewnych częstotliwościach ulegają nałożeniu i tworza się lokalne wygaszenia i wzmocnienia. Dla widma muzyki szerokopasmowej jest to wręcz zabójcze zjawisko, nieważne jaki masz sprzęt, ostatecznie i tak wpływ pomieszczenia ma głos. Na osi częstotliwości wygląda to mniej więcej tak:

akustyka-wykres-megaacoustic

A więc mamy wygaszoną częstotliwość w tym wypadku 750 Hz i kolejne harmoniczne. W praktyce nie wygląda to aż tak pesymistyczne, wygaszane są przede wszystkim wyższe częstotliwości. U podstaw tego zjawiska leży efekt fali stojącej, czyli takiej posiadającej stałe węzły i strzałki w przestrzeni, dlatego dla niskich częstotliwości w małych pomieszczeniach efekt nie jest tak dominujący, gdyż fala nie ma „miejsca” się rozbudować do końca i odbić w odpowiedni sposób. Poniżej przedstawiony wykres typowej odpowiedzi częstotliwościowej pomieszczenia, z efektem filtru grzebieniowego przed i po adaptacji akustycznej.

wykres-akustyczny-megaacoustic

Jak widać zastosowanie adaptacji znacząco łagodzi efekt filtru grzebieniowego, kluczowe jest zastosowanie możliwie mocno pochłaniających ustrojów w miejscach, gdzie zachodzi pierwsze odbicie dźwięku z głośników, co spowoduje osłabienie powracającej fali dźwiękowej.